Hjerter Dame

Hjerter Dame

Afrunding af forløbet.


I er nu ved at have afsluttet forløbet om Hjerter Dame i samfundsfag. Forhåbentlig har det givet jer en bedre forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen samtidig med, at det har givet jer indsigt i kampen om ligestilling og mulighed for at reflektere over problematikken deri. Som afslutning på forløbet skal I reflektere over en række spørgsmål i forløbets afsluttende opgave.

identitet

Ligestilling mellem kønnene på det danske arbejdsmarked

Opgave 8

I denne afsluttende opgave skal I alene eller i grupper af to reflektere over opgaverne nedenfor og besvare dem på skrift, hvorefter I skal diskutere jeres svar i fællesskab i klassen:

  1. Som arbejder kan det nemt få konsekvenser at være medlem af en fagforening. Hvis overenskomstforhandlingerne går i stå kan man blive tvunget i lockout eller strejke, hvilket kan have økonomiske konsekvenser for både den ansatte og dennes familie. Derudover koster det et månedligt medlemsgebyr at være medlem af fagforeningen. Hvis man derimod ikke er medlem af fagforeningen, bliver man imidlertid stadigt ansat på de vilkår som foreningen har forhandlet hjem samtidig med, at man slipper for at betale medlemsgebyr. Derudover bliver dem, der ikke er medlem af fagforeningen heller ikke bliver påvirket af de strejker eller lockouter, der bliver gennemført som et resultat af fagforeningens forhandlinger. Ved ikke at være medlem får man altså mange af de samme fordele som medlemmerne samtidig med, at man slipper for ulemperne, men hvorfor er det alligevel utrolig vigtigt og en god idé, at man som arbejder melder sig ind i en fagforening?
  2. Hvorfor er det vigtigt at kæmpe for ligestilling mellem kønnene og hvordan tror I bedst at det kan lykkes?

Powered by Natasia