Hjerter Dame

Hjerter Dame

Filmanalyse.


I skal nu til at se Hjerter Dame.

Da I skal udarbejde en analyse af filmen, kan det være en god idé at tage noter undervejs.

filmanalyse

Filmanalyse

Opgave 3

Udarbejd en analyse af Hjerter Dame. Nedenfor finder I et forslag til indhold af en filmanalyse, som I kan vælge at bruge som udgangspunkt til jeres analyse. Den rækkefølge som punkterne er præsenteret i behøver ikke følges, ligesom de med fordel kan blandes i et sammenhængende afsnit, hvis jeres lærer bestemmer at analysen skal skrives som en sammenhænge tekst, frem for punktform.

Formalia Titel, genre, undergenre, årstal, instruktør.
Resumé Et kort resumé af filmens handling.
Opbygning Opbygningen af filmens handlingsforløb.
Tid & sted Hvor, hvornår og over hvor lang tid filmen foregår.
Persongalleri Kort beskrivelse af de mest centrale personer i filmen. I skal senere i forløbet udarbejde en dybdegående personkarakteristik af Lizette.
Tema Hvilket tema filmen behandler.
Budskab Hvilket formål og budskab filmen har.
Filmiske virkemidler Hvordan filmen gør brug af lyd og billede.

næste >

Powered by Natasia