Hjerter Dame

Hjerter Dame

FH & DA.


Hovedorganisationer er organisationer, der ligesom centralorganisationer repræsenterer en række fagforeninger/arbejdsgiverforeninger, men hvor centralorganisationen repræsenterer foreningerne til overordnede overenskomstforhandlingerne, så fungerer hovedorganisationerne som deres talerør til politikerne og folketinget. Hovedorganisationerne repræsenterer altså henholdsvis arbejderne og arbejdsgiverne i de forhandlinger, der indebærer staten. Disse forhandlinger er også kendt som trepartsforhandlinger, hvori arbejderne, arbejdsgiverne og staten forhandler om ændringer inden for områder såsom dagpenge og efterløn.

Derudover vil det også ofte være hovedorganisationerne der afslutter overenskomstforhandlinger, hvis der er enkelte områder, hvor arbejderne og arbejdsgiverne ikke kan blive enige. I sådanne situationer påbegynder hovedorganisationerne overenskomstforhandlinger for at finde en løsning på de områder, parterne er uenige i. Under sådanne forhandlinger er der også en forligsmand tilstede. Forligsmanden er en neutral mægler, som hverken holder med arbejderne eller arbejdsgiverne og som undervejs i forhandlingerne vil forsøge at fremme kompromisser, der gør begge parter tilfredse.

Blandt arbejdernes hovedorganisationer var LO den absolut største, hvor den største for arbejdsgiverne er Dansk Arbejdsgiverforening (DA), hvorfor vi netop oplever LO og Lizette forhandle med DA i Hjerter Dame.

forlig

Arbejderne, arbejdsgiverne & forligsmanden

Opgave 4

I denne opgave skal I se to interviews med forligsmanden, som deltog i de forhandlingerne i Hjerter Dame, hvorefter I sammen med en klassekammerat skal besvare de nedenstående spørgsmål på skrift:

  1. Hvad er forligsmandens rolle og hvorfor er der brug for en forligsmand?

  2. Hvilken rolle har FH (tidligere LO) & DA under overenskomstforhandlingerne?
  3. Hvorfor har man til disse forhandlinger en deadline og hvad sker der, hvis parterne ikke er blevet enige når denne tidsfrist er nået?

næste >

Powered by Natasia