Hjerter Dame

Hjerter Dame

Selvbillede.


Vi har som regel en relativt klar idé om, hvordan vi selv er som personer. Heldigvis er der oftest mange aspekter af os selv som vi er stolte af og glade for, men uanset hvor tilfredse vi er og hvor selvsikre vi virker, har vi som regel stadig nogle dele af os selv, som vi er kede af eller som vi i hvert fald godt kunne tænke os at lave om på.

Et af de områder som vi på et tidspunkt i vores liv stort set alle sammen oplever at ville ændre på, er vores udseende. Det kan være, at vi gerne vil veje mere eller mindre, at vi er trætte af vores frisure eller, at vi gerne vil se ud på én bestemt måde. Men det er ikke kun vores udseende vi drømmer om at kunne ændre på. Hvor én person gerne vil være sjovere, vil en anden gerne være mere tålmodig, imens en helt tredje person gerne vil blive bedre til en disciplin såsom matematik eller fodbold.

Heldigvis kan vi selv gøre meget for at ændre på disse forhold. Hvis man vil tabe vægt kan man træne cardio eller undgå søde sager, hvis man vil øge sin vægt kan man styrketræne og spise mere, og hvis man vil blive bedre til fodbold kan man øge mængden af træning, men det er ikke alle aspekter af os selv vi kan ændre på. Selvom man har et brændende ønske om at være højere eller lavere end man er, er der eksempelvis ikke noget man kan gøre for at ændre på sin højde, ligesom man ikke kan ændre på hvilken struktur vores krop eller ansigt helt grundlæggende har. Og selvom ens højde helt objektivt set kan være fuldstændig ligegyldig, kan det have en kæmpe indflydelse på, hvordan vi har det med os selv til daglig.

identitet

Din identitet

Opgave 9

  1. Lav liste over hvad der kendetegner og identificerer dig som person. Listen kan både omhandle interesser, personlighedstræk og fysiske træk, og indholdet må både være positive og negative træk.
  2. Udvælg de tre punkter fra listen, som du sætter mest pris på.
  3. Udvælg de to punkter fra listen, som du helst vil ændre på eller forbedre og overvej, hvordan du bedst kan gennemføre en sådan ændring.

På trods af at vi oftest har en god ide om hvordan vi selv er, er det ikke altid at andre opfatter os på samme måde, og en person kan eksempelvis sagtens selv anse sig selv som værende utroligt morsom, men det er bestemt ikke ensbetydende med at alle andre nødvendigvis gør det, ligesom en person, der er utilfreds med sit udseende, sagtens kan være smuk i andres øjne.

Måden hvorpå andre mennesker anskuer os, kan i høj grad være med til at påvirke vores selvbillede, og om der er noget vi gerne vil ændre ved os selv, og vi har det derfor også bedst med at være sammen med personer, der er med til at give os et positivt selvbillede, frem for at omgås mennesker, der giver os et negativt billede af os selv igennem konstant kritik.

Af samme grund analyserer vi alle sammen andre menneskers personligheder, for at vurdere om det er nogen vi vil bruge tid på, og for at vi kan tilpasse vores væremåde til deres person. Det er nemlig kun de færreste af os, der blotter vores personlighed og tanker fuldstændigt overfor andre, og når vi er sammen med bestemte mennesker opfører vi os endda ofte anderledes end vi ellers ville gøre i andre sammenhænge. Eksempelvis vil der for de fleste af os være forskel på hvordan vi opfører os, alt efter om vi er sammen med vores chef, lærer, forældre eller venner.

Dette gør vi for at udstråle værdier, som vi vurderer vil blive værdsat i situationen, og så længe disse ændringer i vores opførsel ikke bevæger sig væk fra vores overordnede selvbillede, er det ofte noget vi gør helt ubevidst, uden selv at tænke over det.

identitet

Vores identitet indadtil & udadtil

Opgave 10

I denne opgave skal I besvare de følgende underopgaver, i grupper af to.

  1. Overvej hvilke situationer, der får dig til at ændre adfærd, og beskriv hvorfor og hvordan du opfører dig anderledes.
  2. Hvad fortæller det nedenstående klip os af Lizette som person?
  3. Se nedenstående klip og vurder hvor stor indflydelse ens baggrund har på ens fremtidige identitet og hvordan Lizettes baggrund har påvirket hende.
  4. Se nedenstående klip og giv et bud på hvorfor Lizette valgte kun at fortælle meget få personer om hvordan det stod til med hendes mands sygdom.
  5. Se nedenstående klip og vurder hvilken effekt ens kropssprog har, når man kommunikerer med andre, og giv et bud på hvad de råd, som Lizette får omkring hendes kropssprog, skal opnå.

Diskuter jeres svar i klassen.

næste >

Powered by Natasia