Hjerter Dame

Hjerter Dame

Stereotyper & Fordomme.


Når vi nogle gange antager, at fremmede mennesker er på en særlig måde baseret på, at de tilhører en bestemt gruppe eller kultur, er der tale om stereotyper eller fordomme.

Stereotyper er forenklede generaliseringer, som både kan indebære en tillægning af positive eller negative træk. Vi støder blandt andet på stereotyper i turistguides, der giver en overordnet beskrivelse af et helt folkefærd – eksempelvis at danskere er privat anlagt, at japanere er høflige eller at canadiere er venlige og hjælpsomme. Vi ved selvfølgelig godt, at disse træk hverken gælder for alle danskere, japanere eller canadiere, men alligevel er det ikke unormalt, at man både forventer og oplever, at japanere er høflige. Ligesom der nok er større sandsynlighed for, at en dansker ser underligt på dig, hvis du pludselig stopper på gaden og taler til hende/ham end hvis vedkommende havde været canadier, da stereotyper som udgangspunkt er baseret på overordnede tendenser blandt en gruppering. Stereotyper kan også omhandle mange andre grupper end folkefærd. I skal nu prøve at lave et lille eksperiment.

identitet

Beskriv en typisk bedstemor

Opgave 5

Brug fem minutter på at skrive en kort beskrivelse af, hvad der kendetegner en typisk bedstemor. I skal altså ikke lave en detaljeret beskrivelse af jeres egen bedstemor, men i stedet prøve at lave en beskrivelse som I tror vil svare til det billede de fleste har af en bedstemor. Sammenlign derefter jeres beskrivelser med resten af klassen i fællesskab.

identitet

Velkendte stereotyper & fordomme

Opgave 6

Sæt dig sammen med din sidemand eller alene og brug tyve minutter på at lave en liste over alle de stereotyper du kan komme i tanke om. Det behøver ikke nødvendigvis at være stereotyper eller fordomme som du selv tror på, men kan ligeså godt være nogen som du har oplevet eller hørt om – historiske eksempler er også velkomne. Når de tyve minutter er gået, skal I diskutere følgende spørgsmål i klassen med udgangspunkt i de stereotyper og fordomme I har skrevet ned:

  1. Hvor mange af jer har hørt om denne stereotyp/fordom?
  2. Synes I at denne stereotyp/fordom passer?
  3. Hvordan tror i, at denne stereotyp/fordom er opstået?

næste >

Powered by Natasia