Hjerter Dame

Hjerter Dame

Ligestilling på arbejdsmarkedet.


Når man taler om ligestilling omhandler det, at alle mennesker skal behandles lige uanset deres etnicitet, seksualitet, alder eller køn.

Selvom de fleste vil være enige i, at alle mennesker bør have samme rettigheder, er der alligevel langt fra ligestilling på alle områder. Mange oplever at blive diskrimineret på grund af seksualitet, køn eller hudfarve, og af samme grund diskuteres ligestilling ofte i dansk politik. I dette forløb skal I særligt arbejde med ligestilling mellem kønnene på det danske arbejdsmarked.

I Danmark har vi juridisk set stort set ligestilling imellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, men alligevel findes der områder, hvor der er stor forskel på ligestillingen mellem mænd og kvinder. Det er eksempelvis kun mænd, der kan påkræves at være værnepligtige. Kvinder kan frivilligt melde sig som værnepligtige, men selv hvis en kvinde og en mand har meldt sig frivilligt som værnepligtig, gøres der den forskel, at manden har pligt til at gennemføre forløbet, hvorimod kvinden har lov til at stoppe undervejs. I 2016 var der derudover stor debat om at flere børnehaver havde indført særlige regler, der eksempelvis dikterede, at mandlige pædagoger ikke måtte skifte bleer på børn, hvis ikke der var en kvindelig pædagog tilstede. Disse regler blev indført ud fra et argument om, at der statistisk set er flere mænd, der misbruger børn. Det vakte stor debat da nogen mente, at de var nødvendige for at mindske risikoen for seksuelt misbrug af børn, mens andre mente, at det var krænkende at indikere, at mandlige pædagoger kunne finde på at begå den slags handlinger. I 2017 fastslog ligebehandlingsnævnet i Danmark at børnehaver ikke måtte opdele arbejdsopgaver efter køn.

Man kan argumentere for, at begge de ovenstående eksempler er diskriminerende for det mandlige køn, da det giver kvinder nogle muligheder eller beføjelser, som mændene i en tilsvarende situation ikke har, men hvis man eksempelvis kigger på statistikkerne over antallet af top-positioner og lønninger på arbejdsmarkedet, er det mandlige køn omvendt markant bedre stillet end det kvindelige.

lizette og mette

Ligestilling mellem kønnene på det danske arbejdsmarked

Opgave 6

Danmarks statistik har lavet mange undersøgelser i forhold til ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark. I skal nu fælles i klassen undersøge graferne på Danmarks Statistiks ligestillingswebsite og diskutere de nedenstående spørgsmål ud fra hver af graferne:

  1. Hvad beskriver grafen om ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark?
  2. Hvad kan der være af forklaringer på den tendens, der er vist på grafen?

Som det fremgår af graferne fra Danmarks Statistik så er der i Danmark store uligheder mellem mænd og kvinder på nogle områder, men hvad er årsagen til disse forskelle? Hvorfor får mænd i gennemsnit højere løn, selvom de besidder den samme stilling eller har den samme uddannelse, hvorfor er kvinder i gennemsnit langt oftere på barsel og hvorfor er flere mænd ansat som topledere?

Disse spørgsmål bliver ofte debatteret både politisk og i det offentlige rum, men holdningerne og overbevisningerne er meget forskellige. Er det en biologisk forskel, der gør, at mænd i gennemsnit arbejder flere timer om ugen og at kvinder oftere tager sig af barslen eller er det et spørgsmål om, at vi kommer fra et samfund, der i flere tusinde år har været styret af det mandlige køn, og at det først er i nyere tid vi er begyndt at vende os til et samfund præget af lighed og ligestilling?

sårbar

Lizette Risgaard som kvindelig leder

Opgave 7

Selvom vi formelt set har ligestilling i Danmark er der, som I måske har talt om i dansk, stadig stor forskel på de kønsroller og forventningerne, der er til mænd og kvinder i samfundet og dette kan vi også finde tegn på i løbet af Hjerter Dame.

I denne opgave skal I alene eller sammen med en klassekammerat se en række klip fra Hjerter Dame og besvare de tilhørende spørgsmål. Spørgsmålene diskuteres derefter fælles i klassen.

  1. Hvad tror du, at fotografen mener når hun siger det er godt, at Lizette ikke gør som mange andre kvinder under fotograferingen?

  2. Hvad er det for en bremse Lizette taler om og hvad mener hun med, at kvinder bliver målt i aspekter som tøj, krop og udseende? Gør det samme sig ikke gældende for mænd, og hvad bliver mænd i så fald målt på?

  3. Hvorfor tror I, at Harald særligt gerne ville have en kvindelig næstformand? Hvilken rolle spiller næstformandens køn i denne sammenhæng?

næste >

Powered by Natasia