Hjerter Dame

Hjerter Dame

Kønsroller.


Et emne, der ofte er diskuteret i samfundet og medierne, er debatten om ligestilling. Begrebet ligestilling omhandler kort fortalt, at alle mennesker skal behandles lige uanset deres etnicitet, seksualitet, alder eller køn. Særligt ligestilling mellem kønnene er meget oppe og vende i samfundet og den politiske debat, og det er et emne som I kommer til at snakke mere om, hvis I arbejder med Hjerter Dame i samfundsfag. I dette forløb skal I i stedet arbejde med begrebet kønsroller. De to områder er tæt forbundne, men hvor ligestilling omhandler idealitet om ligelig behandling, handler debatten om kønsroller mere konkret om hvilke syn, forventninger og fordomme, der er knyttet til henholdsvis det mandlige og det kvindelige køn. Der er nemlig rigtig mange forventninger og stereotyper knyttet til det mandlige og det kvindelige køn, uanset hvilken alder man har. Det er ikke sikkert, at det er noget I har tænkt over, men I har helt sikkert også oplevet at andre havde visse forventninger til jer, baseret på jeres køn.

identitet

Drenge & piger

Opgave 7

I denne opgave skal I alene og uden hjælpemidler tænke over forskelle mellem drenge og piger på en række områder. Til hver af områderne skal I lave to top-3-lister: Én for drenge og én for piger. De to lister skal til hvert område indeholde de tre svar som i tror er mest almindelige for henholdsvis drenge og piger i alderen 8-10 år. Områderne er:

  1. Hvad drenge/piger klæder sig ud som til fastelavn.
  2. Hvad drenge/piger laver i deres fritid.
  3. Hvad drenge/piger vil være når de bliver voksne.

Herefter skal I gennemgå jeres svar i klassen og sammenligne hvor mange af jeres svar der går igen.

identitet

Forskelle på mænd & kvinder

Opgave 8

I denne opgave skal I enten alene eller i to-mands-grupper besvare de følgende underopgaver skriftligt:

  1. Lav en liste indeholdende punkter, hvorpå mænd og kvinder er forskellige i deres opførsel, personlighed eller væremåde. Angiv ud fra hvert punkt om du tror, at der primært er tale om en biologisk forskellighed – altså noget der gør sig gældende fra det øjeblik vi bliver født – eller om forskellen hovedsageligt skyldes samfundets påvirkning.
  2. Lav en liste indeholdende områder, hvor I har oplevet eller hørt om forskelsbehandling eller særlige forventninger baseret på en persons køn.
  3. Vurder hvilke fordele og ulemper der er ved de kønsroller vi har i samfundet og overvej, hvordan man eventuelt kunne komme ulemperne til livs.

Diskuter jeres svar i klassen.

næste >

Powered by Natasia