Hjerter Dame

Hjerter Dame

Industrialiseringen i Danmark.


Fra midten af 1800 tallet begyndte perioden kendt som industrialiseringen i Danmark. Når man taler om et lands industrialisering betyder det, at landet i stigende grad indfører industrielle virksomheder, frem for primært at producere landets varer via landbrug og håndværk.

Der var allerede flere lande i verden, som var i gang med denne udvikling, da Danmark begyndte at indføre brugen af maskiner på arbejdspladserne. Hvor alt arbejde før i tiden var blevet udført med håndkræft eller ved hjælp af dyr, begyndte man nu at anvende maskiner, der blev drevet af gas, damp, elektricitet eller olie, og det kom til at have en kæmpe betydning for Danmark og det danske arbejdsmarked.

Før industrialiseringen var håndværkere uddannede mestre med speciale i ét område, såsom skomagere, træskomagere eller vævere. Men de teknologiske fremskridt medførte, at man nu kunne lave specialiserede maskiner, der kunne udføre mange af disse funktioner samt betjenes af folk uden samme mængde erfaring. Disse nye maskiner betød, at selv en lille fabrik var i stand til at producere varer, såsom sko, i et langt større antal end et traditionelt skomagerværksted nogensinde havde været i stand til. Håndværk var derfor ikke længere forbeholdt specialisterne, og da det nu var muligt for ufaglærte at få arbejde på de nye fabrikker i byerne, oplevede byerne en kæmpe tilstrømning af mennesker.

I 1870 var det kun omkring en fjerdedel af landets befolkning, der boede i byerne imens resten arbejdede med landbrug, men allerede 50 år senere var antallet af byboere steget til at bestå af tæt på halvdelen af befolkningen. Der var især mange, der flyttede til landets hovedstad, og hvor København i 1870 bestod af 198.000 indbyggere, så var tallet i 1914 vokset til 614.000.

identitet

Teknologiens indflydelse

Opgave 4

I denne opgave skal I, inddelt i seks grupper, overveje og diskutere hvordan teknologiske fremskridt har påvirket forskellige produktionsområder igennem tiden. Hver gruppe skal tildeles ét produktionsområde, som den skal finde informationer omkring.

De seks produktionsområder er:

  1. Sko
  2. Landbrug
  3. Bøger & aviser
  4. Tøj
  5. Metalarbejde
  6. Glas

Når grupperne er blevet tildelt et område, skal I nu selv finde informationer om, hvordan dette produktionsområde har udviklet sig igennem historien. I denne sammenhæng skal I huske på, at teknologi ikke behøver have noget med elektronik eller maskiner at gøre - det kan ligeså godt være et teknologisk fremskridt i form af et nyt redskab eller en ny metode, der gør produktionen lettere. I skal starte fra begyndelsen, altså fra man begyndte at arbejde med produktionsområdet, og I skal derefter bevæge jer fremad i tiden.

Fremlæg jeres svar for klassen.

næste >

Powered by Natasia