Hjerter Dame

Hjerter Dame

Afrunding.


Efter at have arbejdet med Hjerter Dame i dansk, har I forhåbentlig fået et dybere kendskab til genren dokumentarfilm, og gjort jer nogle dybere overvejelser omkring temaet identitet.

Som afslutning på forløbet skal I, med det I har lært, reflektere over en række spørgsmål i forløbets afsluttende opgave.

identitet

Hjerter Dame

Opgave 11

I denne opgave skal I sammen med en klassekammerat reflektere over og diskutere de følgende spørgsmål og besvare dem på skrift:

  1. Hvordan skal Hjerter Dame's titel og undertitel tolkes? Hvad symboliserer titlen og hvorfor tror I, at de har valgt den?
  2. Tror I, at filmen havde set anderledes ud, hvis LO's formand havde været en mand, og i så fald hvordan?
  3. Hvad tror I har været instruktørens mission og ambition med at skabe Hjerter Dame, og synes I, at denne mission er lykkedes?

næste >

Powered by Natasia