Hjerter Dame

Hjerter Dame

Arbejdsvilkår.


Begrebet arbejdsvilkår dækker over de vilkår eller forhold som en person arbejder under - altså hvilke forhold og regler, der gør sig gældende for ens arbejde.

I dagens Danmark har vi en lang række aftaler og regler, der er med til at sikre befolkningen rimelige arbejdsforhold. Eksempelvis bliver en 37 timers arbejdsuge regnet som normen for et fuldtidsarbejde og et arbejde må i gennemsnit ikke overskride 48 timers arbejde om ugen over en fire måneders periode. Derudover har alle arbejdere i Danmark krav på et ugentligt fridøgn (altså 24 sammenhængende timer om ugen, hvor du ikke skal arbejde), ligesom alle danskere har krav på 5 ugers ferie om året.

I Danmark har vi også mange andre regler, der er med til at sikre borgerne gode arbejdsforhold, men sådan er det ikke alle steder i verden, og sådan har det bestemt heller ikke altid været i Danmark.

identitet

Forforståelse - arbejdsvilkår

Opgave 1

I denne opgave skal I sammen med en klassekammerat arbejde med de følgende to opgaver:

  1. Hvilke forskelle tror I, at der var på de danske arbejdsvilkår i gamle dage, sammenlignet med i dag?
  2. Hvordan tror I, at arbejdsvilkårene i Danmark er anderledes fra andre steder i verden, og hvad kan forklaringen på sådanne forskelle være?

næste >

Powered by Natasia