Hjerter Dame

Hjerter Dame

Arbejdsmarkedet.


Hvis nogen af jer har et arbejde ved siden af skolen, så er I allerede en del af det danske arbejdsmarked.

Helt overordnet set er et arbejdsmarked som navnet indikerer nemlig et marked, hvor der købes og sælges arbejdskraft. Det vil altså sige, at en arbejdsplads, når den har brug for flere medarbejdere, kan orientere sig på arbejdsmarkedet for at se, hvilke personer der ønsker et arbejde. På samme vis kan personer, der er på udkig efter arbejde, bruge arbejdsmarkedet til at få et overblik over hvilke arbejdspladser, der for tiden søger medarbejdere.

nedskæringer

Ungdomsarbejde

Opgave 1

I denne opgave skal I i fællesskab besvare de følgende underopgaver:

  1. Hvilke ungdomsjobs kender I, hvor I ved hvad man ca. får i timeløn? Skriv både stillingen og lønnen op på tavlen.
  2. Lav en afstemning i klassen, hvor I hver især tager stilling til, hvilket af de jobs, der står på tavlen, I helst ville besidde. Anfør antallet af stemmer ud fra stillingen.
  3. Diskuter resultatet af afstemningen i klassen. Hvorfor stemte I som I gjorde, og hvad skulle ændres før I helst ville have det job, der har fået færrest stemmer? Er det et spørgsmål om bedre løn, bedre arbejdstider, kortere afstand til arbejde eller at arbejdet er sjovere?

Hvordan så resultatet af jeres afstemning ud? Der var sikkert nogle jobs, der betalte bedre end andre ligesom nogle stillinger nok var mere populære, men hvordan bestemmer man hvilken løn et job bør udbetale?

diskussion

Lønninger

Opgave 2

I denne opgave skal I sammen med en klassekammerat arbejde med de følgende to opgaver:

  1. Diskuter hvilke faktorer, der kan påvirke hvilken løn et specifikt arbejde giver. Er der nogle jobs, der bør give en højere løn end andre, og i så fald hvorfor?
  2. Lav en rangeret liste over de faktorer som I personligt mener burde være vigtigst når lønniveauet af en specifik stilling skal bestemmes.

næste >

Powered by Natasia