Hjerter Dame

Hjerter Dame

Identitet.


Ud over at beskæftige jer med Hjerter Dame som en dokumentarfilm, skal I også arbejde med teamet ”Identitet og fordomme”.

Vi har alle sammen en identitet, der er med at til at bestemme, hvordan vi anskues som mennesker. Overordnet set kan identitet betegnes som de træk, der kendetegner os hver især og er med til at gøre os forskellige fra hinanden.

En persons identitet består af mange små komponenter, der til sammen danner en hel identitet. Disse komponenter består af alt fra vedkommendes navn, køn og udseende, til deres job, interesser og personlighed. Vores identitet beskriver altså hvem vi er, og hvis to genstande eller personer er helt ens kalder man dem derfor identiske – altså at de har den samme identitet. I realiteten er der aldrig to personer, der er ens, men det kan nogle gange godt virke sådan, for selv om vi som regel har et relativt klart billede af, hvordan vi selv er som mennesker, er det langt fra altid, at andre ser os på samme måde.

identitet

En gammel gåde

Opgave 4

Inden vi for alvor går i gang med at arbejde med identitet, skal I nu bruge et kort øjeblik på at tænke over løsningen på en gammel gåde. Skriv svaret ned på et stykke papir. Gåden kan løses uden hjælpemidler, så I må ikke søge på internettet eller diskutere jeres svar med resten af klassen før jeres lærer siger til. Gåden lyder således: ”En dreng og hans far bliver indlagt efter et trafikuheld. Faderen er bevidstløs, og drengen skal opereres straks. Men lægen kommer ind og siger: Nej, jeg kan ikke operere - patienten er min søn. Hvordan er det muligt?”

næste >

Powered by Natasia