Hjerter Dame

Hjerter Dame

Arbejdsmarkedspolitik.


Et land som Danmark kan anvende en række forskellige økonomiske politikker for at opnå samfundsøkonomiske mål. Der kan være tale om finanspolitik og pengepolitik, som begge har til formål at regulere den samlede økonomiske aktivitet. Desuden anvender lande valutapolitik til at regulere samhandlen (importen og eksporten) med andre lande. Danmark fører fx en fastkurspolitik over for euroen. I Danmark bliver lønnen fastsat af arbejdsmarkedets parter gennem overenskomster, mens regeringer i andre lande fører indkomstpolitik for at regulere lønnen og styrke lønkonkurrenceevnen. Endelig fører lande strukturpolitik og herunder arbejdsmarkedspolitik, som det følgende fokuserer på.

Den danske arbejdsmarkedspolitik er baseret på den såkaldte flexicurity-model. Begrebet ”flexicurity” er en sammentrækning af de engelske ord ”flexibility” og ”security”. Modellen kombinerer således et fleksibelt arbejdsmarked, hvor det er let for arbejdsgiverne at ”hyre og fyre” medarbejdere, med social sikkerhed for arbejdstagerne i form af kontanthjælp og dagpenge. Endelig indeholder flexicurity-modellen en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som har til formål at bringe arbejdsløse tilbage i arbejde. I den sammenhæng kan regeringen tage forskellige instrumenter eller strategier i anvendelse.

På den ene side sigter markedsorienterede strategier (stramningsstrategier) på at gøre arbejdsmarkedet mere frit. Det betyder fx, at man skærer i sociale ydelser som kontanthjælp og dagpenge for at øge de arbejdsløses incitament til at finde et arbejde. På den anden side sigter interventionistiske strategier (opkvalificeringsstrategier) på at forbedre eller opgradere de arbejdsløses kvalifikationer gennem uddannelse, efteruddannelse, jobtræning mv.

graf

Opgave 15

Diskussionsopgave

Klassen opdeles i to grupper, hvor den ene halvdel skal finde argumenter for en markedsorienteret arbejdsmarkedspolitik, mens den anden halvdel skal finde argumenter for en interventionistisk arbejdsmarkedspolitik. Hver halvdel kan evt. inddeles i undergrupper. Klassen ”battler” derefter på ord. Battlen foregår i smågrupper, hvor eleverne argumenterer for den strategi, de har arbejdet med. Efter battlen diskuterer klassen i plenum fordele og ulemper ved de forskellige strategier.

Tip: Brug tænketanken CEPOS og partiet Liberal Alliance til at finde argumenter for den markedsorienterede strategi. Anvend tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og partierne Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til at finde argumenter for en interventionistisk strategi.

bonus.

Forslag til videre læsning

Relevante hjemmesider

Powered by Natasia