Hjerter Dame

Hjerter Dame

Analyse.


Filmens dramaturgi

Dramaturgi er læren om at fortælle historier: Hvordan skruer man en god historie sammen?
Blandt de vigtigste elementer i dramaturgi er filmens forløb, filmens fremdrift, karakterer og konflikter.

faner

Opgave 3

Se filminterviewene, hvor Louise Detlefsen fortæller om, hvordan man arbejder med dokumentarfilm.

  • I hvilken grad skildrer dokumentarfilm virkeligheden?
  • Hvordan arbejder Louise Detlefsen med at lave dokumentarfilm?
  • Hvordan forsøger hun at ”nærme sig” hovedpersonen?
  • Hvilken form har filmen? Hvorfor? Hvad er forskellen mellem reportageform og montageform?
  • Hvad er storylines?
  • I hvilket omfang instruerer Louise Detlefsen personerne i dokumentarfilmen?

Aktantmodellen

protest

Opgave 4

Hovedpersonen og filmens plot er tæt forbundet: Det er hovedpersonens udfordringer, oplevelser og konflikter, der er filmens centrale handling. Lizette Risgaard, den nye formand for LO, er hovedperson i Hjerter dame.

  • Brug aktantmodellen til at analysere Lizette Risgaards udfordringer og konflikter.
  • Hvad fortæller jeres analyse jer om Lizette Risgaard som karakter?

Berettermodellen

faner

Opgave 5

Mange film har næsten samme forløb, når det gælder opbygning af fortælling og spænding. Berettermodellen viser dette forløb. Berettermodellen kaldes også Hollywood-modellen.

  • Brug berettermodellen til at analysere forløbet (dramaturgien) i Hjerter dame.

Filmiske virkemidler

De filmiske virkemidler er filmens æstetik. Det er måden, billederne og lyden bruges - filmens udtryk. De er således med til at fortælle historien og skabe stemning og spænding i en film.

faner

Opgave 6

Se filminterviewene, hvor Mette-Ann Schepelern og Louise Detlefsen fortæller om filmiske virkemidler.

  • Hvad siger instruktørerne om brugen af symboler, farver, klipning, musik og synsvinkel i Hjerter Dame?
portrætter

Opgave 7

Vælg en scene fra Hjerter Dame og analyser brugen af filmiske virkemidler i scenen. Hvilken effekt har denne brug af filmiske virkemidler på tilskueren? Hvad betyder valget af location? Er der særlige rekvisitter, som har betydning for scenen?

næste >

Powered by Natasia