Hjerter Dame

Hjerter Dame

platformsøkonomi.


Digitaliseringen har øget mulighederne for at tjene penge via forskellige digitale platforme. Det drejer sig både om såkaldte kapitalplatforme som fx Airbnb, der formidler udlejning af privat ejendom og ejendele, og om såkaldte arbejdsplatforme som eksempelvis Uber, der formidler køb og salg af tjenesteydelser.

Platformene formidler opgaver, der bliver udført af løst-tilknyttede arbejdere, som ikke er ansat på platformen. Det drejer sig både om opgaver, der kan udføres ved en computer (crowd work), og om småopgaver, som udføres i den fysiske verden (gig work). Platformen Upwork gør det eksempelvis muligt for virksomheder at udbyde arbejdsopgaver, som kan løses over Internettet. Og en anden platform, Happy Helper, formidler rengøringsopgaver i private danske hjem.

Platformstjenesterne udfordrer den traditionelle måde at organisere det danske arbejdsmarked, fordi regler (og overenskomster), som har til formål at beskytte arbejdstagere mod udnyttelse på det traditionelle arbejdsmarked, ikke passer på disse kortvarige og anonyme arbejdsforhold. I ”Hjerter dame” udtaler Lizette Risgaard sig derfor om nødvendigheden af at regulere platformstjenesterne:

”Vi skal jo ikke bombes tilbage til, at vi skal have daglejermetoder, hvor en lønmodtager ikke ved overhovedet, om de har nogen rettigheder (…) Det, der er vigtigt for mig, det er, at de spiller efter de regler, som vi har i Danmark, og betaler de skatter og afgifter, som de skal - og selvfølgelig, at de mennesker, de har i Deres brød, har nogle rettigheder.”

identitet

Opgave 7

Undersøgelsesopgave

Læs artiklerne ”3F og DI vil tøjle platformsøkonomien”, ”Hilfr-overenskomst kritiseres for at underminere den danske model” og ”Lad os integrere platformsøkonomien i den danske model” fra Altinget.dk samt artiklen ”Potentialer og udfordringer i platformsøkonomien” fra FAOS Nyhedsbrev nr. 1 2018.

  • Hvad indebærer ”platformsoverenskomsten” mellem 3F, DI og Hilfr?
  • Hvilke fordele er der ved den overenskomst, der er blevet indgået?
  • Hvilke svagheder og mangler er der ved overenskomsten?
  • Lav en SWOT-analyse: Hvilke styrker og svagheder, muligheder og trusler indebærer platformsøkonomien for den danske model?
identitet

Opgave 8

Undersøgelsesopgave

Læs artiklen ”Professor vs. LO-formand: Danmark har også et prekariat. Nej, vi har ej. Jo, I har” (Mandag Morgen, 30. april 2018) samt Lizette Risgaards læserbrev i Financial Times den 21. marts 2018. Besvar følgende spørgsmål:

  • Hvad er et prekariat?
  • Hvordan udfordrer prekariatet ifølge Guy Standing den danske model?
  • På hvilken måde kan den danske arbejdsmarkedsmodel ifølge Lizette Risgaard være det bedste værn mod et prekariat?

næste >

Powered by Natasia