Hjerter Dame

Hjerter Dame

Automatisering.


Robotterne kommer! Udviklingen inden for robotteknologien går hurtigt, og arbejdsmarkedet bliver i stigende grad automatiseret. Robotter løser i dag mange af de opgaver, som tidligere blev løst af almindelige danske lønmodtagere. Konsulentvirksomheden McKinsey vurderer, at der på grund af den teknologiske udvikling vil være forsvundet 470.000 jobs på det danske arbejdsmarked i 2030. Robotterne vil først og fremmest overtage jobs med monotont, fysisk arbejde (fabriksarbejde), informationsindsamling og databehandling (kontorarbejde). Automatiseringen vil derfor ramme medlemmer af flere af FH's medlemsorganisationer.

Omvendt er der områder, hvor mennesket selv i 2030 vil have en fordel over maskinerne: Jobs med uforudsigeligt fysisk arbejde, jobs med menneskelig kontakt, jobs med ekspertviden og jobs med ledelses- og udviklingsopgaver. McKinsey vurderer, at der vil blive skabt ca. 165.000 nye stillinger som følge af automatiseringen. Samtidig vil den stigende produktivitet i samfundet på grund af robotterne vil føre til 330.000 nye job i allerede eksisterende brancher. Samlet set vil der være en nettoeffekt (165.000 + 330.000 - 470.000) på ca. 25.000 nye job.

På samfundsplan er udviklingen dermed positiv for dansk økonomi, men for "hr. og fru Jensen", der er medlemmer af 3F og ikke har høje uddannelser, ser det anderledes skidt ud. Det bliver derfor en vigtig opgave for fagforeningerne at sikre sig, at deres medlemmer bliver klædt fagligt på til den store omstilling: Der er brug for opkvalificering og videreuddannelse, hvis de skal have faste jobs i fremtiden.

graf

Opgave 9

Undersøgelsesopgave

Hvad kan der udledes af figuren ovenfor udledes om den fremtidige mangel på arbejdskraft? Hvordan kan vi forklare det mønster, som fremgår af figuren? Hvilken betydning har denne udvikling for fagforeningerne under FH?

næste >

Powered by Natasia