Hjerter Dame

Hjerter Dame

Arbejdsmarkedet.


Et marked er et sted, hvor købere og sælgere mødes for at udveksle varer og tjenester. Arbejdsmarkedet er blot ét blandt mange forskellige markeder i den moderne økonomi. Det er imidlertid det allervigtigste af markederne, fordi det handler om mennesker. Arbejdsmarkedet har således afgørende betydning for menneskers velstand og velfærd, og mange knytter en stor del af deres identitet til arbejdet.

Der er mange forskellige interesser knyttet til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne, der efterspørger arbejdskraft, vil som udgangspunkt gerne købe arbejdskraften så billigt som muligt. Modsat ønsker arbejdstagerne, der udbyder deres arbejdskraft på markedet, at sælge denne så dyrt som muligt. Der er derfor interessemodsætninger - og potentiale for konflikt - mellem lønmodtagere og arbejdsgiver på arbejdsmarkedet.

I Danmark forsøger man at fastlægge rammerne for løn og andre arbejdsvilkår gennem den såkaldte ”danske model”, hvor det er overladt til lønmodtagere og arbejdsgivere (arbejdsmarkedets parter) at forhandle om arbejdsforholdene.

graf

Opgave 12

Filmopgaver

Se film-interviewet, hvor Jacob Holbraad fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) forklarer, hvordan man finder ud af, hvad man skal have i løn.

Besvar spørgsmålet:

  • Hvem bestemmer, hvad man skal have i løn på det danske arbejdsmarked?

Se film-interviewet, hvor Jacob Holbraad fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) fortæller om udviklingen på det danske arbejdsmarked.

Besvar følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er det danske arbejdsmarked grundlæggende sundt ifølge Jacob Holbraad?
  • Hvad er ifølge Holbraad den største udfordring på det danske arbejdsmarked? Hvilken løsning foreslår han?
  • Hvilke farer er der ifølge Holbraad ved en højkonjunktur?
  • Hvad kan man gøre for at undgå disse farer?

næste >

Powered by Natasia